662 117 119
info@kolorowepole.pl
STREFA RODZICA > logowanie
Powrót

2022-10-10

Konkurs "Cudaki-warzywniaki"

Konkurs „Cudaki - warzywniaki”Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z przedszkola wraz z rodzicami do udziału w jesiennym konkursie

„Cudaki – warzywniaki”.

CELE KONKURSU:

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastyczno – technicznych u dzieci.

- Kształtowanie postaw prozdrowotnych, zachęcenie do zdrowego odżywiania się.

- Promowanie twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego z rodziną.

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci.  1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie.

  2. Konkurs skierowany jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wyróżnienie w formie dyplomu dla każdego uczestnika konkursu.

  4. Pracę niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

  5. Koordynatorem konkursu jest Izabela Nowak.REGULAMIN KONKURSU:

Wymagania dotyczące tematyki i formy pracy:

- Wykorzystanie warzyw i owoców ( dodatki, których użyją dzieci do łączenia swoich prac są dowolne).

- Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą:

Imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy.

- Uczestnicy konkursu wykonują tylko jedną pracę.

- Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

Dzieci młodsze 3-4 lata,

Dzieci starsze 5-6 lat

- Oceny prac dokona specjalne powołane jury.

- Oceniane będą: kreatywność, oryginalność, pomysłowość, estetyka pracy, różnorodność materiałów,

- Termin składania prac: 17-18.10. 2022r

- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 20.10.2022r.