662 117 119
info@kolorowepole.pl
STREFA RODZICA > logowanie

Nie ma niczego w umyśle,

czego najpierw nie byłoby w zmysłach

M. Montessori

Pakiet zajeć na rok szkolny 2020/2021
Pakiet zajeć na rok szkolny 2020/2021

Język angielski

Zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci wymagających terapii logopedycznej

Zabawy i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

Zajęcia dydaktyczno-poznawcze w przyprzedszkolnym ogrodzie warzywno-owocowym

Zajęcia rytmikiAktualności

Wieści od dyrektora

2021-04-15

Powrót do przedszkola

Drodzy Rodzice,

miło mi zakomunikować, że decyzją Rządu od 19 kwietnia wszystkie przedszkola zostają otwarte.

Z utęsknieniem czekamy na nasze przedszkolaki:))

Przypominam, że usprawiedliwienia nieobecności odbywają się bez zmian, tzn. drogą mailową do godziny 12.00

Pozdrawiam serdecznie

Aneta Maciejewska

> więcej
2021-04-07

Czasowe ograniczenie pracy przedszkola

Drodzy Rodzice,

decyzja Rządu od 12 do 18 kwietnia przedszkola i żłobki pozostają zamknięte.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN w tym dniach na wniosek rodzica placówka zapewni opiekę wyłącznie dla dzieci :
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej ,

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek
Na Państwa zgłoszenia czekam najpóźniej do piątku 09 kwietnia godz.12.00

Aneta Maciejewska
> więcej