662 117 119
info@kolorowepole.pl
STREFA RODZICA > logowanie

Język angielski

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Absolutną podstawą jest język angielski. W tym przypadku trzeba rozpocząć proces kształcenia najwcześniej jak to tylko możliwe, a więc od okresu przedszkolnego, kiedy to umysł dziecka jest najbardziej chłonny. Rozpoczynanie przygody z językiem obcym wcześnie budzi inteligencję werbalną dziecka i sprawia, że szybciej oswaja się ono z tym językiem i ułatwia efektywniejszą naukę w latach kolejnych.


Głównymi celami nauczania języka obcego w przedszkolu są:

  • uwrażliwianie dziecka na język obcy i kształtowanie jego świadomości językowej,
  • osłuchanie dziecka z brzmieniem języka obcego,
  • wykształcenie w dziecku akceptacji dla funkcjonowania obok siebie różnych kultur i języków,
  • przygotowanie do systematycznej nauki języka obcego na kolejnym etapie edukacji.


Aby osiągnąć powyższe cele  swoją pracę opieram głównie na realizacji innowacyjnej metody " Kraina Baśni" , jak również metod takich jak:


Metoda TPR (Total Phisical Response) - w zabawach prowadzonych tą metodą dzieci reagują ruchem na wypowiedzi nauczyciela, spełniając jego prośby, wypełniając polecenia lub próbując przedstawić całym ciałem dane zjawisko, postać czy zwierzę. Metoda ta doskonale odpowiada na potrzebę ruchu dzieci oraz aktywnego doświadczania świata wszystkimi zmysłami.


Metoda naturalna (Total Immersion – całkowite zanurzenie) - zakłada naśladowanie naturalnego procesu przyswajania języka. Zakłada ona, że dzieci samodzielnie rozpoznają znaczenie wypowiedzi nauczyciela na podstawie kontekstu (mowy ciała, mimiki, gestu, ilustracji, sytuacji itp.) i w konsekwencji lepiej ją zapamiętają.


Metoda komunikacyjna - metoda ta zwraca więc uwagę na spontaniczną interakcję i funkcje

językowe. Wspiera używanie języka obcego od samego początku nauki, uwzględniając naturalne upodobanie dzieci do zabaw tematycznych, naśladowczych, dramy oraz gier wymagających użycia konkretnych zwrotów i wyrażeń językowych.


Metoda audiolingwalna - opiera się na słuchaniu i powtarzaniu słyszanych fraz. W metodzie tej ważna jest optymalna stymulacja charakterystycznej dla małych dzieci wysokiej wrażliwości słuchowej, łatwości zapamiętywania melodii czy elastyczności aparatu mowy. Pomaga to w wypracowaniu naturalnego akcentu i ułatwia naukę języka w późniejszych etapach edukacji.


Metoda audiowizualna - wspiera proces nauczania języka wszelkimi materiałami audio (nagrania odgłosów, piosenki, wierszyki) i wizualnymi (karty obrazkowe, ilustracje, plakaty, filmy), co pomaga w zrozumieniu znaczenia wprowadzanego na zajęciach materiału bez konieczności tłumaczenia słownictwa na język ojczysty. Stymuluje także zdolności komunikacyjne.


Kraina Baśni.pdf


Hanna Borowczyk