662 117 119
info@kolorowepole.pl
STREFA RODZICA > logowanie

Dlaczego my?

  • W codziennej pracy propagujemy ideę „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga , zgodnie z którą kontakt oparty jest na wzajemnym szacunku, obserwacji bez wydawania osądu (oceny), co sprzyja budowaniu poczucia wartości. Bierzemy pod uwagę uczucia dzieci; nie etykietujemy; uczymy mówić „nie” z szacunkiem dla innych.
  •   Wspieramy kompetencje życiowe bez stosowania kar i nagród, wychowanie opieramy na szukaniu strategii, które zaspokoją potrzeby dziecka, oraz konstruktywnym motywowaniu i chwaleniu – zgodnie z założeniami „Pozytywnej dyscypliny” J. Nelsen Stawiamy na wychowanie samodzielnych i otwartych ludzi.
  •   Wykorzystujemy w pracy z dziećmi elementy metody M. Montessori. Dzięki pomocą dydaktycznym zawierającym wbudowany mechanizm „korekcji błędów” dzieci uczą się samodzielności, właściwego kierunku pracy, nie wymagając przy tym zachęt ze strony n-la.    
  •   Uczymy czytać zgodnie z założeniami „Odimiennej metody nauki czytania” wg I. Majchrzak  
  •   Kształtujemy postawę proekologiczną oraz stawiamy na wielozmysłowe poznawanie świata i twórczą aktywność dzieci .


  Naszym działaniom przyświeca myśl M. Montessori:

”NIE MA NICZEGO W UMYŚLE, CZEGO NAJPIERW NIE BYŁOBY W ZMYSŁACH”