662 117 119
info@kolorowepole.pl
STREFA RODZICA > logowanie

Rada Rodziców

Przewodnicząca:

Paula Pogasz


Z-ca Przewodniczącej:

Agnieszka Kicińska


Skarbnik:

Magdalena Paszek


Sekretarz:

Katarzyna Wnuk


Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Parysek

Katarzyna Kośka

Marta Szylin   


adres e-mail: radarodzicow.kolorowepole@gmail.com


Nr konta bankowego Rady Rodziców

Mbank 36 1140 2004 0000 3302 7929 0019

Odbiorca: Magdalena Paszek

Tytułem: imię + nazwisko dziecka + nazwa grupy  

Składka na fundusz RR.pdf

Podsumowanie I sem 2020-2021.pdf

działania RR 2020-2021 INF DLA RODZICÓW.pdf

Plan działania RR na semestr II 2020-2021.pdf
> Regulamin Rady Rodziców .pdf