662 117 119 info@kolorowepole.pl

Projekty

- "Mały Patriota"
- "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
- "Jestem bezpiecznym przedszkolakiem"
- "Mały badacz-nauka przez doświadczenia"
- "Marzycielska poczta"
- "Wychowanie do wartości"
- "Sen żyrafy" NVC
- "Bąbel matematyczny-matematyka na wesoło"
- "Sensoplastyka