662 117 119 info@kolorowepole.pl

Aktualności

Powrót

2020-04-06

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo,

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dostępna będzie od dnia 07.04.2020 od godz. 15:00 na:

  • stronie internetowej przedszkola, w zakładce „Aktualności” , oraz

  • w systemie elektronicznym naboru, po zalogowaniu się na stronie internetowej „Portalu dla rodziców”

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych jednostek.


WAŻNA INFORMACJA: 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie

od 08.04.2020 godz. 08.00 do 20.04.2020 godz. 15.00.

Druk potwierdzenia woli dostępny jest w systemie elektronicznym naboru.


Zmianie ulega sposób dostarczenia dokumentu potwierdzającego wolę uczęszczania do naszej jednostki.

Po wypełnieniu i podpisaniu przez obydwojga rodziców/opiekunów ,uprzejmie prosimy odesłać dokument wyłącznie w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy:

kolorowepole.dachowa@gmail.com

Oryginał dokumentu należy koniecznie dostarczyć po otwarciu placówki.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. Proszę pamiętać,ze dziecko zakwalifikowane nie jest dzieckiem przyjętym.

Powrót