662 117 119 info@kolorowepole.pl

Aktualności

Powrót

2020-05-27

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21.05.2020r.
ze względu na sytuację epidemiologiczną ,dotychczasowe ustalenia dotyczące organizacji pracy przedszkola w czasie wakacji uległy zmianie.

Biorąc pod uwagę ciągły stan zagrożenia, oraz związane z tym szczególne wymogi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, harmonogram pracy Przedszkola Kolorowe Pole w Dachowie, wygląda następująco:
od 01.07.2020r. do 31.07.2020r.- Dyżur w Przedszkolu Kolorowe Pole w Dachowie
od 03.08.2020r. do 14.08.2020r.- Przerwa w pracy Przedszkola ( zamknięte)

od 17.08.2020r. do 31.08.2020r.- Dyżur w Przedszkolu Kolorowe Pole w Dachowie

Dzieci będą objęte opieką jedynie w placówce, do której uczęszczają ( bez przemieszczania się)!

Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie,placówka nadal będzie pracowała w szczególnym reżimie sanitarnym, a co za tym idzie ,liczba dzieci będzie znacznie ograniczona.
O wszelkich zmianach będę Państwa informowała na bieżąco.

W terminie od 27.05.2020r. do 10.06.2020r. przyjmujemy zgłoszenia na dyżur wakacyjny.

W tym celu należy:
1) wydrukować dołączony druk zgłoszenia (tabela)   Druk zgłoszenia do pobrania  
2) zaznaczyć dni,w które dziecko będzie uczęszczało do przedszkola
3) podpisać
4) odesłać drogą elektroniczną na adres kolorowepole.dachowa@gmail.com

Zebranie informacji od Państwa o liczbie dzieci jest niezbędne do organizacji pracy przedszkola w okresie wakacyjnym.

Aneta Maciejewska

Powrót