662 117 119 info@kolorowepole.pl

Aktualności

Powrót

2019-03-10

KOMUNIKAT W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Szanowni Państwo,

Władze samorządowe miasta Poznania zarekomendowały dyrektorom możliwość zamykania placówek przedszkolnych. Władze samorządowe gminy Kórnik nie wydały żadnej decyzji w tej sprawie, natomiast jeśli takowa decyzja zostanie podjęta wówczas nasza placówka w Dachowie zostanie również zamknięta do odwołania.
Jednocześnie zachęcam wszystkich Państwa do lektury komunikatu władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu:

KOMUNIKAT W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ - AKTUALIZACJA Z DNIA 10.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z obawami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej, w trosce o przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu, a także podejmowanie działań odpowiedzialnych, mających swoje uzasadnienie w wytycznych naukowych i rekomendacjach GIS i MZ, proszę o przyjęcie co następuje:

1. Pomimo potwierdzenia w Polsce przypadków koronawirusa, nie ma obecnie żadnych podstaw do znaczącego ograniczania codziennej działalności Uniwersytetu Medycznego, za wyjątkiem wyjazdów międzynarodowych. Prosimy o zachowanie spokoju, racjonalne działanie i stosowanie niniejszych zaleceń.

2. Koronawirus przenoszony jest drogą kropelkową i nie ma aktualnie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Można jednak zmniejszyć ryzyko zakażenia postępując w taki sposób, jaki stosuje się w przypadku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową:

a) częste mycie rąk zgodnie z wytycznymi WHO,
b) zasłanianie ust i nosa podczas kichania zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazową,
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
d) stosowanie bezpiecznej odległości - co najmniej jeden metr - od osób, które mają objawy ze strony układu oddechowego (kaszel, katar),
e) unikanie rytuałów powitania (całowanie, obejmowanie się , podawanie ręki).

3. Rekomendujemy, by osoby z objawami infekcji układu oddechowego, nie tylko z podejrzeniem zakażenia COVID-19, stosowały się restrykcyjnie do powyższych zleceń, a dodatkowo niezwłocznie po kontakcie z wydzielinami układu oddechowego umyły ręce wodą z mydłem lub zdezynfekowały je środkiem na bazie alkoholu. Zalecenia WHO wskazują także, by w przypadku infekcji układu oddechowego, osoby zainfekowane nosiły w miejscach publicznych maseczki. Maseczki chirurgiczne nie są zalecane dla osób zdrowych, które chcą się uchronić przed infekcją.

4. Koronawirus jest szczególnie groźny dla osób starszych i osób o obniżonej odporności.

5. Studenci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z rejonu północnych Włoch lub Chin, proszeni są o ograniczenie aktywności społecznej i pozostanie w domu przez kolejne dwa tygodnie. Czas ten, w porozumieniu z wykładowcami zostanie uznany za usprawiedliwiony.

6. Powyższe wytyczne dotyczą także pracowników UMP, przy czym podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy jest zwolnienie lekarskie.

7. Nie ma uzasadnienia do odmawiania udziału w zajęciach studentom, ich nieobecność z powodu objawów infekcji powinna być usprawiedliwiona tylko w przypadku zwolnienia lekarskiego. Prosimy studentów, którzy mają objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowali do rejonów objętych dużą liczbą zakażeń koronawirusem, o udanie się do lekarza i weryfikację stanu zdrowia. Jest to szczególnie ważne w przypadku udziału studentów w zajęciach klinicznych.

8. Prosimy nauczycieli akademickich o bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zajęć dydaktycznych na portalu intranetowym WISUS P.

9. W przypadku osób, które były w ostatnim czasie w rejonach objętych występowaniem koronawirusa lub miały bezpośredni kontakt z takimi osobami, i równocześnie mają wysoką temperaturę, kaszel, duszność lub problemy z oddychaniem prosimy o kontakt z Oddziałem Zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 61 646 78 60, 61 646 78 63). Prosimy by w takiej sytuacji nie udawać się samodzielnie do lekarza, a bezwzględnie poprosić o wyspecjalizowany transport sanitarny.

10. Wstrzymujemy wyjazdy pracowników i studentów naszej Uczelni do rejonów, gdzie występuje znaczna liczba zakażeń koronawirusem tj. północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Prosimy, by wyjazdy do tych krajów były zawieszone co najmniej do końca kwietnia br. Wyjazdy służbowe do niniejszych krajów nie będą obecnie finansowane przez UMP.

11. Od dnia 3 marca br. zawieszamy przyjazdy do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z wyżej wymienionych obszarów, w ramach współpracy akademickiej UMP.

12. Zalecamy rozważenie ograniczenia wymiany akademickiej i służbowych wyjazdów do innych krajów, zgodnie z rekomendacją MNiSW.

13. Zgodnie z wytycznymi GIS rekomendujemy w najbliższym czasie odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, organizowanych przez jednostki akademickie UMP, przy czym ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje organizator wydarzenia.

14. Rekomendujemy zapoznanie się z wytycznymi European Centre for Disease Prevention and Control w zakresie prewencji zakażeń wirusem COVID-19 oraz zaleceniami GIS i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprzejmie prosimy o spokojne i bieżące śledzenie komunikatów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz podejmowanie działań tylko zgodnych z nimi.

Prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności

Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Rektor  

Powrót